CD

Op 1 September 2022 wordt onze nieuwe CD “Invocation” uitgebracht door Salto Records.
Wij nodigen je uit op een ontdekkingsreis gewijd aan het oevre van Europese componistes van de romantiek tot heden.

De reis begint met het verleidelijke Invocation van de Franse componiste Clémence de Grandval (1830-1907), dat Duo Kermani-Gentili als motto van hun CD heeft gekozen, en leidt via de impressionistische en romantische componiste Mélanie Bonis (1858-1937) naar verschillende mijlpalen uit de 20e eeuw. Elisabeth Lutyens (1906-1983), Ursula Mamlok (1923-2016) en Krystyna Moszumańska-Nazar (1925) eigenden zich elk op hun eigen manier avant-gardistische verworvenheden toe, terwijl haar jongste collega Francine Aubin (1938-2016) zich bewoog in stilistische regionen die werden afgebakend door de late romantiek enerzijds en Les Six anderzijds.
Deze werken worden verbonden door enkele rode draden die de Duitse componiste Barbara Heller (*1936) gesponnen heeft met haar Luftspuren en Mariendistel.
Alle werken op de CD Invocation, met uitzondering van de Grandval, zijn wereldpremière-opnamen.

 

Onze cd ‘Ode an die Rhapsodie’ is verkrijgbaar in de winkel, online en digital (iTunes, Spotify)!

We willen graag onze samenwerkingspartner GENUIN Classics bedanken.

Een klein voorproefje van de stukken… meer in het cd-boekje!

“Het ongeduld om terug te keren naar het eigen privé-leven na een stressvolle werkdag; de ene hectische auto na de andere en de voet altijd op het gaspedaal klaar om te versnellen; in de metro drukt men
zich naar binnen, te veel; in de menigte botsen mensen tegen elkaar aan, blokkeren de weg, vechten zich een weg erdoorheen; Geluiden – Impuls – Geruis: Spitsuur.”
ASUKA, Rhapsody voor klarinet en piano door Roger Boutry (I. La
riviere Asuka, II. Danseuses de Kinoe, III Rush Hour)

“Een rapsodische parel die we vaak als openingsstuk tijdens onze concerten spelen.”
Rhapsodie Provençale van Lucien Excoffier

“Een boom – zij het klein of krom of majestueus of lommerrijk – is een wezen dat niet voor zichzelf leeft, maar voor de aarde dat het gebruikt en alle levende wezens die het bewonen.”
Ode agli abitatori di un albero abbattuto (Ode aan de bewoners van een
gevelde boom) van Irlando Danieli

“Deze mijlpaal in het repertoire is een van de vele voorbeelden van hoe de componist de functie van blaasinstrumenten in de kamermuziek (evenals in het orkest) gedurende zijn carrière revolutionair heeft
veranderd.”
Première Rhapsody van Claude Debussy

“De componist wist zowel zichzelf als zijn eigen ideeën te redden van de vernietiging ondanks de invloed van Rusland aan het begin van de 20e eeuw en de soms overmeesterde behoefte om zich los te maken van de beperkingen van het traditionele harmonische systeem.”
Rhapsodie en Capriccio door Siegfried Borris

“Het enthousiasme dat elke noot van het stuk doordringt, is uniek en aanstekelijk. Het wordt ontvlamt met het eerste glissando van de klarinet, stijgt in elke solo van de piano, en explodeert positief in de finale “Grandioso.”
Rhapsody in Blue van George Gershwin